SES/Free Tutoring
Diagnostic approach to Tutoring
Summer Learning
FCAT
Tutors

One on One Learning espesyalize nan bay bon jan sipò akademik pèsonèl ba elèv ansanm ak tout fanmi yo.  Pwogram nou an founi yon plan aprantisaj pèsonalize.  Li egzamine stil aprantisaj pèsonèl elèv yo ansanm ak abitid yo, epi tou, li konsantre sou fòs li pou bati sou amou pwòp li.  Nou travay sou branch akademik ki gen defisyans yo.  Nou mete tout nanm nou epi nou fyè pwogram edikasyon endividyèl nou founi ba chak ak tout elèv.


Ke se ede nap ede elèv yo fèmen eka pou reyisit, swa jere devwa chak jou yo, oubyen konsiltasyon ak paran yo pou ba yo pi bon konsèy, One on One Learning konsantre nan bay pi bon kalite sèvis ba elèv ak fanmi nou sèvi yo.