Sou Ent&egraph;n&egraph;t Leson Patikilye Services (Asyncronous-at own pace)One on one Learning te kolabore avèk Learning Today yo ofri sou entènèt pwogram konpetans ki baze sou leson patikilye pou elèv ki gen paran yo chwazi distans aprann pwogram nan.


Smart Tutor se yon prim-genyen sistèm sou entènèt aprann ki bay entèvansyon endividyèl pwepare a pwofil yon elèv. Ki aliyen ak nasyonal yo, nòm ofisyèl leta, ak nouvo estanda yo nwayo komen rechèch sa a ki baze sou matematik ak pwogram lekti bay kontni aprann nan yon anviwònman pou aprann ki ki se motivasyon bay elèv yo jodi a angaje, entèaktif ak enpak-wo. Li se yon pwogram leson patikilye ki baze sou wèb, li pa gen anyen enstale oswa telechaje.


Lojisyèl la se entèaktif ak angaje elèv la nan pwogram etid Lekti ak Matematik ak jwèt. Li se yon ansèyman pwòp tèt ou-ritm ki se endividyalize a bezwen elèv yo. Kourikoulòm nan lekti kouvri ladrès kritik nan lekti ki gen ladan konsyans Konesans, fonik, devan je-mo, ak vokabilè ak konpreyansyon nan lekti. Kourikoulòm matematik la entegre nimewo ak operasyon, mezi, jewometri, aljèb, analiz done, ak rezoud pwoblèm ki gen angaje tèm mond reyèl la.


Pou aprann plis enfòmasyon ak / oswa enskri, tanpri klik la a oswa rele nou nan (877) 66-LEARN..